Takuu

TROVEMAT CRYPTO ATM STANDARD EQUIPMENT TAKUU

JetCrypto, LLC, jäljempänä "Trovemat", takaa, että:

 • uusi Trovemat valmistetuilla laitteilla ei ole materiaali- tai valmistusvirheitä yhden (1) vuoden aikana;
 • kunnostettu Trovemat valmistetuilla laitteilla ei ole materiaali- tai valmistusvirheitä kuuden (6) kuukauden aikana.

Takuu alkaa lähetyspäivästä Trovemat-laitoksesta. Takuu laajennetaan asiakkaille ja koskee kaikkia Trovemat valmistettuja laitteita, jotka on hankittu, asennettu ja joita käytetään sellaiseen tarkoitukseen, johon kyseiset laitteet on alun perin suunniteltu. Edellä mainitut takuut kattavat vain tavanomaisessa käytössä olevat virheet, eivätkä ne sisällä väärinkäytöksiä, väärinkäytöksiä, laiminlyöntiä, muutoksia, sähkövirran aiheuttamia vikoja tai käyttöhäiriöitä, käyttämättömiä käyttöohjeita, luonteenpiirteitä tai virheellisiä asennuksia tai korjauksia joku muu kuin Trovemat tai Trovemat kolmannen osapuolen palveluntarjoaja. Trovemat pidättää itsellään oikeuden korvata toiminnallisesti vastaavia uusia tai huollettavia käytettyjä osia.

TAKUUTA KOSKEVAT VAATIMUKSET JA MENETTELYT

 1. Aikaisempien standardien mukaisten takuuaikojen aikana asiakkaan ainoa ja yksinomainen korjaus vakiovarustetakuun rikkomiseen on Trovannin yksinomaisella harkinnalla ja vaihtoehdolla virheellisen tuotteen korjaus tai vaihto. Komponentit, jotka asiakkaan väitetään olevan viallisia, on oltava saatavilla Trovematille tarkastusta ja arviointia varten. Vakiolaitteiden takuun mukaisten oikeuksien saamiseksi asiakkaan on ilmoitettava kirjallisesti Trovematille kirjallisesti kolmenkymmenen (30) päivän kuluessa siitä, kun on havaittu epäillyn virheen kussakin tuotteessa, mutta joka tapauksessa ennen voimassa olevan vakiovarustustakuun voimassaolon päättymistä. Trovemat-jälleenmyyjä, järjestelmäintegraattori, myyntiedustaja tai muu kolmas osapuoli ei ole tietoinen Trovematista. Sen jälkeen, kun se on vastaanottanut tällaisen asiakkaan ilmoituksen, Trovemat päättää, kuuluuko raportoitu ongelma tämän standardilaitteiden takuun piiriin. Jos Trovemat päättää, että ongelma katetaan, Trovemat valtuuttaa korjaamaan tai korvaamaan viallisen tuotteen, jota Trovemat harkitsee harkintansa mukaan.
 2. Ennen tuotteen toimittamista Trovematille asiakkaan on hankittava Trovematilta kirjallinen palautuslupa ja annettava Trovematin pyytämä takuukorvaus. Trovematin vastaanottamat tuotteet ilman palautusvaltuutusta voidaan Trovemat-vaihtoehdossa palauttaa asiakkaalle keräämään. Jos takuun korvaava osa on tarpeen, asiakkaan on annettava Ostotilaus Trovemat ennen vaihtoa lähettämistä, jotta voidaan taata hylätyn yksikön palauttaminen. Ostotilaus on voimassa, kunnes epäilty osa vastaanotetaan ja takuu vahvistetaan arvioinnilla. Kun palauttamisvaltuutus on saatu, asiakas vastaa siitä pakkauksesta ja toimituksesta, jonka takuuta koskeva vaatimus koskee Trovematin nimeämää palvelua, kolmenkymmenen (30) päivän kuluessa paluulupahakemuksen vastaanottamisesta. Vastaanotettujen laitteiden (tai niiden osan) vastaanottamisen jälkeen asiakkaalla on kolmekymmentä (30) päivää tarjottava viallinen laite (tai sen osa) paluukuljetukselle lähetettäväksi Trovematin nimeämälle palvelukeskukselle. Jos asiakas ei palauta viallista laitteistoa (tai sen osaa), Trovemat laskee asiakkaalle tällaisen laitteen (tai sen osan) listahinnan sekä sovellettavat toimitus- ja / tai tullimaksut. Tällainen laitteiston (tai sen osan) palauttamatta jättäminen voi Trovannin harkinnan mukaan olla syynä takuun irtisanomiseen ja / tai mahdollisten tulevien etukäteisvaihtoehtojen keskeyttämiseen, kunnes tällainen viallinen laitteisto on palautettu.
 3. Trovemat toimittaa asiakkaalle uuden, uudelleenrakennetun, kunnostetun tai varajäsenen (tai sen osan), joka on yhtä tai parempaa laatua, vaihdettavien laitteiden (tai niiden osien) korvaamiseksi tukikelpoisten viallisten laitteiden (tai niiden osan) vaihtamiseksi. Jokainen varajärjestelmä (tai sen osa) täyttää tai ylittää korvatun laitteen (tai sen osan) eritelmät. Uudistettu tai kunnostettu laite saattaa sisältää kosmeettisia virheitä, jotka eivät vaikuta suorituskykyyn. Ellei Trovemat kirjalliset, korjatut tai korvatut laitteet (tai niiden osat) katetaan vain sovellettavan vakiovarustetakuun jäljellä olevaksi ajaksi. Kaikki vialliset laitteet (tai niiden osat) korvataan Trovemat tulee omaisuudeksi Trovemat. Trovemat ei ole velvollisuutta (i) huoltaa, vaihtaa tai muulla tavoin korvata minkä tahansa laitteiston (tai sen osan), joka on vahingoittunut, muunnettu, väärinkäytetty, väärin käytetty tai käytetty Trovemat tai sitä on käytetty ei- Trovemat tarvikkeita tai tuotteita, jotka ovat aiheuttaneet vaurioita tai toimintahäiriöitä; ii) maalaa, puhdistaa, kunnostaa, palauttaa tai vaihtaa laitteita (tai niiden osia) kosmeettisilla vikoilla; iii) huoltaa, vaihtaa tai muuten korvata laitteita (tai niiden osia), jos se häiritsisi, estäisi tai olisi tarpeeton tällaisten laitteiden (tai niiden osien) normaalin tai suunnitellun ylläpidon yhteydessä; iv) huollettava, vaihdettava tai muulla tavoin korvata laitteisto (tai sen osa), joka on kuusikymmentä (60) päivän kuluessa tuotteen tuotantoajan päättymisestä; tai (v) toimittaa minkä tahansa 3rd puolueen sovellusohjelmiston tuki tai palvelu, joka sisältää sovelluslaitteita tai vaihda kaikki lisävarusteet. Jos Trovemat päättää suorittaa tällaisia ​​palveluja asiakkaan pyynnöstä, kyseisiä palveluja pidetään palvelupyynnönä ja kaikki palvelupyyntöön käytettävät työ-, osat ja materiaalit veloitetaan Trovemat sitten - vallitsevat hinnat.

LAITTEEN TAKUUJA KOSKEVAT POIKKEUKSET

TROVEMAT ei takaa tai takaa, eikä ole vastuussa:

 1. Viat, epäonnistumisia, vahingoista tai suorituskykyä aiheuttamat rajoitukset kokonaan tai osittain (A) sähkökatkokset huippulukemia, tulipalot, tulvat, lumi, jää, salamat, suurelle kuumuudelle tai kylmyydelle, korroosioympäristöissä, onnettomuudet, kolmansien osapuolten toimista, tai muita tapahtumia Trovemat-valvonnan ulkopuolella, tai (B) asiakkaan väärinkäyttö, väärinkäyttö, väärinkäyttö, huolimattomuus, sopimaton varastointi, huolto tai toiminta tai luvaton yritys korjata tai muuttaa laitteita millään tavalla. Asiakkaan on toimitettava pätevä tekninen henkilöstö laitteiden ylläpitämiseksi ja korjaamiseksi.
 2. Muutokset ja / tai muutokset Trovemat-tuotteen mille tahansa osalle, ilman Trovemat-kirjallista lupaa ehdoitta VOIDS Trovemat-takuuta. Laitteet, jotka on rakennettu asiakkaan määrityksiin, joita myöhemmin ei löydy vastaamaan asiakkaiden tarpeita tai odotuksia
 3. Laitteen suorituskyky, kun sitä käytetään yhdessä sellaisten laitteiden kanssa, joita Trovemat ei ole hankkinut, määrittänyt tai hyväksynyt.
 4. Paristot ja muut kulutustarvikkeet.
 5. Käytettävissä olevat esineet, kuten työkalut, kaapelit, osanvaljaat, yhteystiedot jne.

LISÄTARVOVAIKUTUKSET

Trovemat takuu koskee alkuperäistä ostajaa, eikä sitä voi siirtää.

I. OEM-laitteet

OEM tai kolmannen osapuolen laitteita, jotka on otettu osaksi TROVEMAT laitteita kuuluu sovellettavan TROVEMAT vakiovarusteet takuu ellei OEM tai kolmannen osapuolen laitteita on omat rajoitettu takuu, missä tapauksessa OEM tai kolmannen osapuolen takuu sovelletaan tällaisia ​​laitteita sisällytetty TROVEMAT-laitteisiin. Esimerkiksi eikä rajoituksetta PC: t, LCD: t, PLC: t, moottorit ja asemat ovat OEM-tuotteita, joiden 1-vuoden takuu on rajoitettu.

II. Myytyjen tuotteiden jälleenmyynti

Tuotteet myydään jälleenmyynti ovat sellaisia ​​tietoja, jotka eivät valmistamia TROVEMAT vaan voidaan käyttää yhdessä tai itsenäisesti TROVEMAT valmistettujen laitteiden (kuten tietokoneet, tulostimet ja verkkosovittimet) ja katetaan ainoastaan ​​erityiseen takuuehdot toimittajan tai alkuperäisten laitteiden valmistaja.

III. Käytetyt laitteet

JOS VERKKOKAUPPAISSA TARKOITETUT LAITTEET KÄYTETTÄVÄT, JOTKA OSAPUOLET OVAT MUITA SOPIMUKSEEN SISÄLLÄ, ON MYYDÄÄN "ASIA TAKUUTA" TAI TAKUUN EI OLE TAKUUTA.

  PALVELUJEN TAKUU

  Trovemat takaa, että palvelut suoritetaan ammattimaisesti ("Palvelu takuu"). Palveluita koskevan takuun rikkomisesta on ilmoitettava i) yksityiskohtaisesti, vaatimuksen luonne ja (ii) vastaanotto yhdeksänkymmenen (90) päivän kuluessa palvelun suorittamisen viimeisestä päivästä. Palvelu-takuun rikkomisen jälkeen Trovemat määrittelee palveluvastuun rikkomisen pätevyyden Trovematin kustannuksella. Jos kohtuullisen tilaisuuden jälkeen Trovemat ei kykene suorittamaan tällaisia ​​palveluja asiakkaan kohtuulliseen tyydyttämiseen, asiakas voi yksinomaisena oikeuskeinona saada Trovematille maksetut palkkiot kyseisten palveluiden sovellettavan tilauksen mukaan.

  TAKUUN VASTUUVAPAUSLAUSEKE

  Jollei asiasta tämän standardin TAKUUKIRJA TULOSLASKELMA, TROVEMAT TÄTEN KIELTÄÄ KAIKKI esitykset, ehdot ja takuut, joko suoran tai epäsuoran, antamalla esimerkiksi Esimerkkinä, ei rajoituksena, TAKUUT OMISTUSOIKEUDESTA, MYYNTIKELPOISUUDESTA, LOUKKAAMATTOMUUS SOPIVUUDESTA TIETTYYN TARKOITUS. VASTUUN RAJOITTAMINEN MISSÄÄN TAPAUKSESSA EI OLE MISSÄÄN TAPAUKSESSA MISSÄÄN TAPAUKSESSA MISSÄÄN TAPAUKSESSA MISSÄÄN TAPAUKSESSA VASTUUSSA MISTÄÄN ERITYISISTÄ, SATUNNAISISTA, SATUNNAISISTA TAI VÄLILLISISTÄ VAHINGOISTA, MUKAAN LUKIEN TULOJEN MENETYKSESTÄ, SOPIVAT SOPIMUKSESSA TAI VAHINGON, TAKUUTA TAI MUUTA, VINKKEJÄ TÄLLAISTEN VAHINKOJEN MAHDOLLISUUDESTA. Esitetyn rajoituksen TÄHÄN ovat voimassa myös jos HYVITYKSET virheenkorjausta, korjausta tai vaihtoa varten REPERFORMANCE PALVELUJEN ja palauttaminen MAKSUT katkeaa kokonaan NIIDEN TARKOITUSTAAN. TÄMÄN VAHINGOISUUTEEN (SOPIMUKSEEN, VAHINGON, VAHANOMAISUUDEN, VASTUUJEN VASTUU, PERUSPALVELU TAI MUUTA) RAJOITTAUTUMISEN MÄÄRITTÄMISEKSI MÄÄRITTÄMISSÄÄNNÖKSESSÄ TAI KOLMANNEN OSAPUOLEN KÄYTTÖÖN TARKOITETTUJEN TROVEMAT-LAITTEIDEN TAI OHJELMISTON LISENSSIEN RAJOITTAMISEKSI , TROVEMAT' suorituskykyä tai suorituskyvyttömyyttä, tai millään tavalla LIITTYVÄT tähän standardiin TAKUUKIRJA TULOSLASKELMA, kaikki mahdolliset saatavia ei IN KOONTIRYHMÄLUOKKIEN ylittää todellisia saamia määriä TROVEMAT määrätyn tuotteen joiden osalta tällainen väite esitetään. MÄÄRÄYKSET JA LAINSÄÄDÄNTÖ.